Dzień pierwszy

DZIEN KATOLICKICH TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

8 grudnia w naszej parafii odbył się Dzień Katolickich Twórców i Artystów. Na to wydarzenie składała się: konferencja, której tematem przewodnim było pytanie Quo Vadis Twórco?, Msza Święta, celebrowana przez Biskupa Michał Janochę odprawiana w intencji twórców i artystów oraz Wieczór Uwielbienia, prowadzony przez Witka Wilka, a który uświetnili: Ewa Uryga, Katarzyna Laskowska, Robert Szpręgiel, Kamil Milczarek, zespół „Z potrzeby serc” pod  dyrekcją Sebastiana Kuchciaka oraz orkiestra GOoDstage pod dyr. Mateusza Banasiuka.

Podczas konferencji, otwartej przez p. Annę Popek, wysłuchaliśmy trzech prelekcji:

  • „Quis sum – kim jestem jako Twórca?” – wygłoszona przez Witka Wilka, ewangelizatora, z zawodu muzyka i perkusisty
  • „Quo vadis dokąd zmierzam w swojej twórczości?” – wygłoszona przez Ks. Andrzeja Daniewicza, absolwenta wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, autora siedmiu płyt autorskich
  • Quid est tibi Domine – czego pragniesz ode mnie Panie? – wygłoszona przez Jacka Weigla, społecznika, edukatora, założyciela Apostolskiego Ruchu Wiary, nauczyciela tańca, człowieka wielu talentów.

Celem Dnia Twórców było podziękowanie Bogu za talenty, poruszenie serc, modlitwa za siebie nawzajem, ale także integracja środowiska. Pomysł na to wydarzenie zrodził się w małej grupie osób, które działają pod nazwą Goodstage, a której inicjatorkami są Katarzyna Laskowska i Magdalena Wołkowicz. Początkowo grupa ta chciała podziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić Go o błogosławieństwo na swoje dalsze działania. Pod wpływem pewnego niezwykłego spotkania z księdzem proboszczem o.Waldemarem Borzyszkowskim SJ, kustoszem Sanktuarium A. Boboli w Warszawie, postanowiła zaprosić innych twórców i artystów do wspólnego Uwielbienia Boga, ponieważ „artysta, im lepiej uświadamia sobie swój «dar», tym bardziej skłonny jest patrzeć na samego siebie i na całe stworzenie oczyma zdolnymi do kontemplacji i do wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia. Tylko w ten sposób może do końca zrozumieć samego siebie, swoje powołanie i misję” (Jan Paweł II)

To wydarzenie, stało się inicjacją do przygotowania kolejnych takich dni w całej Polsce, drugie zaplanowane jest na marzec 2019 r. w Łodzi. Marzeniem zespołu Goodstage, jest aby Twórcy i Artyści dokonywali coraz bardziej świadomych wyborów w swoim środowisku zawodowym i rozwijali polską kulturę w oparciu o wartości chrześcijańskie, niosące ze sobą nadzieję, dobro i rozwijająca człowieka do wzajemnej miłości i szacunku. Inicjatorki Goodstage głęboko wierzą, że tak jak pisał Jan Paweł II w liście do Twórców: „W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego”.

Goodstage w przyszłości pragnie realizować widowiska słowno – muzyczne, otwarte dla każdego, stanowiące dobrą, wartościową rozrywkę, skłaniające do refleksji i pokazujące właściwe wzorce bohaterów. Od początku chcą działać w posłuszeństwie i z błogosławieństwem kościoła.

Na zdjęciu Biskup Michał Janocha z Katarzyną Laskowską i Magdaleną Wołkowicz.

Fot. Janek Sobierajski.